Ogólne postanowienia umowy1. Ogólnie


Każdy ma możliwość utworzenia strony na www.kostenlose.homepage.eu. Korzystanie ze strony, jak również jej kreowanie regulowane jest wyłącznie niemiecką ustawą prawną. Strony, które są niezgodne z obowiązującym prawem, a w szczególności takie strony, które nawołują do nienawiści i przemocy, naruszają prawa obywatelskie lub zawierają treści erotyczne i pornograficzne są NIEDOZWOLONE. Za treść strony jest odpowiedzialny jej Autor.
strony internetowe z nieprawdziwymi danymi adresowymi nie będą udostępniane lub będą NATYCHMIAST usuwane w trakcie trwania umowy.2. Czas trwania członkowstwa


Członkowstwo może być w każdej chwili rozwiązane przez każdą ze stron bez podania powodów. W tym celu przynależący korzysta z opcji Rozwiąż umowę w swoim obszarze użytkownik administrator pod "Usługi". Zarządzający stroną www.kostenlose.homepage.eu zastrzega sobie prawo usunięcia strony osoby przynależącej, bez podania powodów.3.Wyświetlanie reklam


Tą bezpłatną ofertę finansujemy przez bannery reklamowe. Dopóki bannery reklamowę odgrywają rolę i jest na nie zainteresowanie, możemy zagwarantować naszą bezpłatną ofertę.
Reklamy o treściach erotycznych nie są wyświetlane!4. Dostępność


Serwis www.kostenlose.homepage.eu nie gwarantuje Ci dostępności Twojej strony i nie jest odpowiedzialny za utracone zyski lub temu podobne sytuacje.5. Pomoc/Support


Pomoc w przypadku pytań i problemów jest udzielana wyłącznie na własnym forum na www.help.homepage.eu.6. Korzystanie


www.kostenlose.homepage.eu jest serwisem wyłącznie z przeznaczeniem na swoją własną stronę. Nie wolno wykorzystywać danych, które są u nas zapisane na innych obcych stronach, a w szczególności ze wskazaniem na nadużycia webspace dla aukcji internetowych Ebay lub hosting bannerów. Takie strony będą od razu usuwane, a za powstały przepływ transferu danych (traffic) zostanie wystawiony rachunek.
7. Koszty


Twoja strona internetowa jest z całą pewnością bezpłatna! Nie ma żadnych pułapek i naciągania!
Możesz na własne życzenie za drobną opłatą uwolnić swoją stronę od reklam. Tutaj do widoku Wybór strony internetowej
Ogólne postanowienia umowy odnośnie rejestracji domen

W tym miejscu potwierdzasz, że rejestracja domeny nie narusza praw osób trzecich. Twoja domena nie zawiera części znanych nazw, nazw firm lub nazw marek, lub nie bazuje w oparciu o nie. Jako klient potwierdzasz, że sam jesteś odpowiedzilany za rejestrację domeny, a razie ewentualnych żądań odszkodowania sam za to odpowiadasz i nie odbywa się to przez Homepage.eu.W tym miejscu potwierdzasz, że korzystasz z domeny wyłącznie w związku ze swoją stroną internetową na Homepage.eu. Jeśli w przyszłości chciałbyś przeznaczyć domenę na inny cel niż Twoja strona, Twoja domena zostanie przeniesiona do innego dostawcy usług internetowych.Homepage.eu daje Ci do dyspozycji domeny wyłącznie do korzystania ze strony internetowej na Homepage.eu. Ceny za rejestrację domen są w zależności od jej rozszeszenia, dokładnie wypisane podczas rejestracji. Nie ma żadnych dalszych kosztów, jak opłata przy rejestracji czy usunięcie domeny.Przez to, że zlecasz nam rejestrację domeny, zgadzasz się, na przesłanie kompetentnemu rejestratorowi domen Nic, danych koniecznych do rejestracji.Poza tym istnieją wytyczne kompetentnego centrum Nic,
w przypadku domeny de jest to Stowarzyszenie Denic(www.denic.de)